viernes, 27 de enero de 2012

O lume das Mulleres. Candeloria 2012


Iluminamos o lume das Mulleres polo ben de todos os seres sentintes e pola nai Terra. Velaremos este lume coma gardiás, con amor e consciencia, e renovaremos a súa forza todos os anos en cada Candeloria.
O lume das Mulleres do ano 2012 estará adicado á sandación do masculino planetario.

Adicamos este lume para que todos os homes do planeta esperten á consciencia de paz e de unidade e se poñan en marcha para sandar ao mundo.
Adicamos esta chama á sandación das imáxes arquetípicas do eterno masculino que habitan no inconsciente de cada muller. Para que as mulleres aprendamos a educar aos nenos para que sexan homes cabais e amorosos. Para a sandación das relacións entre homes e mulleres.
Ofrendamos este lume para axudar e protexer no seu camiño aos homes que xa están traballando pola Terra e a Tribu, que honran o feminino e coidan da vida. Somos conscientes de que sen vós endexamáis podería sandar o feminino planetario, gracias compañeiros.
Que esta cálida luz acompañe en toda circunstancia aos nosos fillos, pais, avós, irmáns, esposos, netos, sobriños, afillados, noivos, amantes, compañeiros, amigos…
Polas 7 próximas xeneracións.
Por todas nosas relacións.

A PLEGARIA DO LUME DAS MULLERES
(texto de Marianna García Legar)
Este  é o  lume das mulleres.
O lume que ilumina e espanta as tebras da noite e os seus perigos.
O lume que quenta ao noso pobo e sempre se ofrece como abrigo.
O lume que cociña a provisión infinda de alimento para todos os seres.
O lume que deu oriXe á palabra fogar.

Este é o lume feminino, Fillo da Madeira e neto das Fragas.
O lume da transmutación, que todo o transforma.

A súas chamas son a cabeleira de Brigid alonxando os medos co poder da súa frecha flamíxera.
A súa luz é a presenza de Nosa Señora a Candeloria derramando esperanza.
O seu lume é a fouce radiante de Mari cortando a ignorancia que sustenta as guerras.
Este lume protexe da destrucción do fogo e os seus perigos.
Este lume é a nai dos lumes da rolda do ano.

Este é o lume das mulleres.
O lume onde estamos velando polos nenos e nenas dos tempos futuros.
A chama da benzón de todas as mulleres que están abrazando ao mundo
levando amor e sanación aos seres doentes e enfermos.

Esta fogueira é a alquimia sagrada feminina iluminando á familia humana,
sandando para sempre as visións erróneas,
realizando espontáneamente e sen esforzo todos os bos propósitos.

Este é o lume onde oramos polos homes,
a outra metade da familia humana, carne da nosa carne e luz dos nosos ollos.
Para que eles poidan manifestar xunguidos a fermosa nobleza masculina
protexendo e honrando á familia humana e á Terra.

Este é o lume das mulleres.
A fogueira onde queimaron ás nosas yayas vellas e a os avós que as acompañaban.
Nas nosas linguas hoxe falan as voces ancestrais.
Polo ben dos seres ofrendamos as súas mortes, así como ofrendamos
a vida renovada que nace en cada Candeloria.

Que a súa calor sustente a vida da Tribu
que o seu poder restaure a saúde da Terra.

jueves, 5 de enero de 2012

Decisión

Cambiar o "foi" por "o que quixen ser".
Retornar a capturar o que foi: O amor ao efectúado.
Non pensala, a posteriori se explíca. A decisión se toma!

martes, 3 de enero de 2012